تبلیغات
وبلاگ پـرواز - همه كشورهای حوزه خلیج فارس تحت پوشش رادارهای ایران قرار دارند

خبرگزاری فارس: فرمانده پدافند هوایی منطقه جنوب شرق كشور با بیان اینكه همه كشورهای حوزه خلیج فارس تحت پوشش رادارهای ایران قرار دارند، تاكید كرد: پدافند جنوب شرق برای كنترل عملیاتی تنگه هرمز و جزایر پنج گانه در آمادگی كامل به سر میبرد.منطقه جنوب شرق كشور از جمله نقاط حساس و استراتژیك در زمینه پدافند هوایی محسوب شده و از جمله نقاطی است كه هرگونه تحرك و جابجایی نیروهای فرامنطقهای در مناطقی چون شمال اقیانوس هند و دریای عمان، از این منطقه رصد خواهد شد.
نظر به اهمیت این منطقه و تشریح اقدامات مهم صورت گرفته در پدافند هوایی جنوب شرق كشور، امیر حبیبالله علیزاده فرمانده پدافند هوایی منطقه جنوب شرق كشور در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس به بیان نحوه حراست شبانهروزی از مرزها و منافع جمهوری اسلامی ایران در این منطقه پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به وظایف پدافند هوایی اظهار داشت: مسئولیت پدافند هوایی برقراری امنیت در فضای كشور برای هواپیماهای خودی و مجاز و ناامن كردن این فضا برای هواپیماهای بیگانه و متجاوز احتمالی با بهرهگیری از سامانه هایی از قبیل رادارهای دوربرد، موشكهای استراتژیك دوربرد و كوتاهبرد، توپخانه، ضدهوایی و بخصوص دیدهبانان است.
علیزاده ادامه داد: اصلیترین سامانه برای تأمین امنیت در پدافند، رادار و كاركنانش به ویژه متخصصین كنترل شكاری هستند كه به صورت 24 ساعته و بدون تعطیلی نسبت به حراست از آسمان كشور اقدام می كنند.
فرمانده پدافند هوایی منطقه جنوب شرق كشور با بیان اینكه تأمین امنیت در فضای جنوب شرق در زمان حضور مقام معظم رهبری برای الحاق ناوشكن جماران به نیروی دریایی ارتش در بندر عباس به عهده این منطقه بوده است، گفت: وظیفه ما برقراری امنیت در فضای كشور است كه در زمان سفر مقام معظم رهبری به بندرعباس نیز این امنیت برقرار بود و هیچ مورد خاصی پیش نیامد و با توجه به اینكه تمام سامانههای خود را به كار گرفته بودیم، آمادگی صد درصد برای مقابله با هرگونه تهدید یا رویداد ناخواسته را داشتیم.

* هیچ مأموریتی در نیروهای مسلح بدون دخالت پدافند هوایی انجام نمیشود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف شبكه یكپارچه پدافند هوایی اظهار داشت: این شبكه یكپارچه تمام سیستمهای پدافندی نیروهای مسلح را رهبری و عملیات آن را به عهده میگیرد.
علیزاده افزود: هیچ مأموریتی در سطح نیروهای مسلح انجام نمیشود مگر اینكه قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) آجا در آن دخالت و حضور داشته باشد.
وی با یادآوری اینكه اگر فضای كشور برای انجام عملیات امنیت نداشته باشد امكان انجام عملیات سطحی وجود ندارد، افزود: در رزمایش ولایت 89 هم به همین صورت بود و ما با بهرهگیری از تمام سامانهها نسبت به برقراری امنیت در فضای 250 هزار كیلومتر مربعی رزمایش اقدام كردیم و از سامانههای بهینه شده و بومی سازی شده در پدافند استفاده كردیم.
فرمانده پدافند هوایی منطقه جنوب شرق كشور افزود: سیاست ما افزایش توان رزمی ارتش در جهت بازدارندگی است.

* دستور اخطار به هواپیمای آمریكایی را سرلشكر صالحی صادر كرد

علیزاده با اشاره به اخطار به هواپیماهای آمریكایی در جریان رزمایش ولایت 89 خاطرنشان كرد: قرارگاه پدافند هوایی به صورت 24 ساعته آماده مقابله با هرگونه تهدید بوده و در ایام برگزاری رزمایش نیز وقتی موضوع نزدیك شدن هواپیماهای آمریكایی به رینگ رزمایش به اطلاع فرمانده كل ارتش رسید وی دستور داد كه به آنها اخطار داده شود و این اخطار به هواپیماهای آمریكایی از سوی پدافند داده شد و فرمانده كل ارتش هم این موضوع را اعلام كرد و آمادگی پدافند هوایی در رزمایش به صورت عملی نشان داده شد.
وی ادامه داد: هواپیماهایی كه ما به آنها اخطار میدهیم در منطقه حضور دارند ولی در آن روز به خصوص، تعداد هواپیماها زیاد بود و این هواپیمای آمریكایی قصد جاسوسی و كسب خبر از نحوه انجام رزمایش و چگونگی آمادگی نیروهای مسلح را داشت كه با اخطار به موقع ما، هواپیمای مذكور منطقه را ترك كرد.
علیزاده افزود: آنها میخواستند ببینند آمادگی ما در مقابله با نفوذشان به داخل رینگ رزمایش در چه حدی است كه با هوشیاری پدافند هوایی و نیروهای مسلح نفوذ به داخل رینگ رزمایش انجام نشد.

*همه هواپیماهای حاضر در منطقه در زمان رزمایش تحت كنترل عملیاتی پدافند بودند

فرمانده پدافند هوایی منطقه جنوب شرق كشور با اشاره به نقش پدافند در رهگیری هواپیماها، گفت: مأموریت پدافند، كشف، شناسایی، اقدام تاكتیكی و در صورت نیاز انهدام است و در رزمایش ولایت 89 به هواپیماهای كشور نارنجی عكس العمل نشان میدادیم یعنی ابتدا كشفشان میكردیم، بعد شناسایی، سپس رهگیری و در صورت نیاز منهدم میشدند.
علیزاده در ادامه خاطرنشان كرد: همه هواپیماهایی كه در زمان رزمایش در منطقه حضور داشتند تحت كنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء بودند.

*پدافند جنوب شرق در كنترل عملیاتی تنگه هرمز و جزایر پنج گانه آمادگی كامل را دارد

وی با بیان اینكه پروازهایی كه در منطقه انجام میشود اگر از قوانین تخطی كنند با آنها برخورد میكنیم، گفت: به طور كلی هیچ پرندهای در فضای كشور ایران پرواز نمیكند مگر آنكه با هماهنگی پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران باشد.
امیر علیزاده با اشاره به حوزه فعالیت خود در جنوب شرق كشور تصریح كرد: منطقه جنوب شرق یكی از گستردهترین مناطق پدافندی است كه با بهرهگیری از تمام سلاحهایی كه در پدافند وجود دارد، آماده مقابله با تمام تهدیدات است و در رزمایشها و سفر رهبر انقلاب به بندرعباس این موضوع را به خوبی نشان داده است.
وی تصریح كرد: پدافند جنوب شرق در كنترل عملیاتی تنگه هرمز و جزایر پنج گانه آمادگی كامل را دارد.

* كشورهای حوزه خلیج فارس تحت پوشش راداری ایران قرار دارند

فرمانده پدافند هوایی منطقه جنوب شرق كشور در خصوص میزان پوشش راداری منطقه، اظهار داشت: علاوه بر مرزها و آبهای جنوب، همه كشورهای حوزه خلیج فارس تحت پوشش راداری پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) قرار دارند.
علیزاده با اشاره به تولید تجهیزات پدافند هوایی در داخل كشور، گفت: تجهیزات پدافند هوایی بومی سازی شده است و ما امروز در زمینه تامین قطعات وابستگی خود را از خارج بریدهایم و به هیچ كشور بیگانهای وابستگی نداریم.

* سامانههای دیدهبانی سیار در دریا مستقر شده است

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص نقاط كور راداری منطقه جنوب شرق كشور خاطرنشان كرد: یكی از سامانههای مهم پدافند كه سرمایهگذاری خوبی در آن شده، سامانه دیدهبانی است كه اكنون با توجه به آمادگی و آموزشهای لازم، اطلاعات دیدهبانان ما بهروز است و ما از اطلاعات دیدهبانی استفادههای فراوانی میكنیم.
فرمانده پدافند هوایی منطقه جنوب شرق كشور افزود: ارتباطات بین دیدهبانها و مركز، ارتباطاتی چند لایه است و اطلاعات در كمترین زمان و به سرعت به شبكه یكپارچه پدافند هوایی منتقل میشود.
علیزاده در پایان با بیان اینكه بحث دیدهبانی بحثی بسیار مهم است، تصریح كرد: از سامانه دیدهبانی در كل كشور استفاده میشود و ما بر روی دریا نیز از سامانه دیدهبانی سیار برای دریافت اطلاعات بهره میبریم.

مهدی
دوشنبه 7 تیر 1389 06:43 ب.ظ
تا چشم آمریکا و اسراییل و این عربهای کوچولو و... دربیاد
دوشنبه 7 تیر 1389 06:41 ب.ظ
تا چشم آمریکا و اسراییلو این عربهای کوچولو و... دربیاد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.