تبلیغات
وبلاگ پـرواز - مقررات پرواز و فضاهای پروازی (قسمت اول)
سه شنبه 17 شهریور 1388

مقررات پرواز و فضاهای پروازی (قسمت اول)

   نوشته شده توسط: فرهاد افضلی    نوع مطلب :آموزش ،

http://www.pilotshop.com.au/shop/images/productImages/4014_pg_size.jpg

آیین نامه مربوط به اجازه پرواز

-كلیـــات

1-1 چنانچه هواپیمایی دارای گواهینامه صلاحیت پرواز معتبر نبوده و یا شرایط فنی یا پروازی آن منطبق با آیین نامه های استاندارد پرواز و مقررات مربوطه نباشد , ولی برای انجام پروازهایی به منظور شرح داده شده در زیر اجازه ی پرواز مخصوص صادر می گردد.
الف:پرواز به مقصد تعمیرگاه و یا محل نگهداری (برای انجام نگهداری , تعمیرات , تغییرات ) و یا محل پاركینگ

ب:پرواز هواپیما به مقصود صادر و یا وارد نمودن آن از كشور.........

ج:پرواز هواپیما با وزن بیش از حداكثر وزن مجاز برخاستن از زمین به منظور پرواز دوری كه از برد معمولی پرواز هواپیما بیشتر بوده و از روی آب و یا خشكی كه امكانات متناسب برای نشتسن یا سوختگیری نباشد.در چنین حالتی وزن اضافی تنها شامل اضافه سوخت و وسایل و متعلقات برای حمل سوخت و دستگاههای ناوبری برای چنین پرواز می باشد.

د:پرواز آزمایشی تولیدی Production Flight Test هواپیمایی كه در سری تولید ساخته شده است.

ه:پرواز هواپیما به منظور خارج نمودن آن از محلی كه بیم به مخاطره افتادن آن میرود.مانند بمباران هوایی

1-2 اجازه پرواز مخصوص برای هواپیمایی صادر میگردد كه دارای گواهیمنامه ثبت و تایعیت از ایران باشد.

آیین نامه علائم ملیت و ثبت بر روی وسایل پرنده:

مقدمه:
1-1 علامت ملیت وسایل پرنده ثبت شده در ایران EP (Echo papa) می باشد و می باید به همراه علامت ثبت هواپیما با حروف بزرگ ئ با خط Roman character بدون هیچ تزئینی بر روی سطح خارجی هواپیما طبق آیین نامه نوشته شود

1-2 علامت ثبت هواپیما از سه حرف تشكیل شده كه در زمان صدور گواهینامه ثبت از طرف سازمان هواپیمایی كشوری و طبق سری و نوع هواپیمای مشخص در شركت تعیین می گردد
برای مثال در هنگام ثبت دومین بویینگ 727 آسمان بدلیل اینكه رجیستر قبلی EP-ASA بود طبق مقرارت EP-ASB ثبت شد .

1-3 لازم است بین علامت ملیت EP و علامت ثبت یك خط فاصله ترسیم شود.

2-محل ترسیم علامت ملیت ثبت بر روی سطح خارجی وسایل پرنده :

2-1هر وسیله پرنده ای كه دارای بالهای ثابت می باشد , لازم است علایم ملیت و ثبت روی بال راست و زیر بال چپ نوشته شود و می باشید فاصله حروف از لبه فرار و لبه حمله (Leading edge and Trailing edge ) به یك اندازه بوده و بالای حرف در طرف لبه حمله وقع شده باشد.

2-2 علامت ملیت و هواپیما و وسیله پرنده دارای بال ثابت باید بر روی دو طرف جنبی بدنه (بین بال و سطح سكانها) و یا دو طرف سكان عمودی ترسیم گردد و چنانچه هواپیما دارای دو یا چند سكان عمودی باشید لازم است این علامات بر روی سطح بیرونی سكانهای عمودی ترسیم گردد.

2-3 علایم ملیت و ثبت كشتی های هوایی باید بر روی سطح خارجی آن به طور قرینه نسبت به محورهای طولی و عمودی و در دو طرف محور طولی نوشته شوند.

2-4 علایم ملیت و ثبت بالن ها باید به طور قرینه در دو طرف سطح خارجی آن و درست بالای نقاط اتصال كابهای سید نوشته شود.به طوری كه هم از زمین و هم از هوا قابل رویت باشد

تبصره:ترسیم علایم و ثبت بر روی هواپیمای روتوردار بر حسب شكل ظاهری آن تابع مقررات فوق می باشد.

فضاهای پروازی

الف:فرودگاه(Aerodrome )

منطقه روی زمین یا آب (شامل تجهیزات , تاسیسات ساختمان ) كه به قصد استفاده كلیه و یا تعدادی از هواپیماهای ورودی و خروجی ) و یا در حال تردد در سطح فرودگاه بنا شده است.......

ب:محدوده كنترل فرودگاه Air Traffic Area

محدوده ای با شعاع و ارتفاع مشخص كه دارای برج مراقبت است

ت:منطقه ی كنترل شده Aerodrome Traffic Zone

منطقه كنترل شده ای است كه توسط یك برج مراقبت پرواز تا حداكثر شعاع 5 ناتیكل مایل و ارتفاع مخصوصی كنترل میشود............

ث:ناحیه كنترل نهایی Terminal Control Area

ناحیه ای با حداكثر شعاع 70 ناتیكال مایل و ارتفاع مشخص و بالاتر از ارتفاع معین شده برای این كه معمولا سرویسهای تقرب هدایت و كنترل آن را به عهده دارند.(كلیه هواپیماها در این فضا VFR و IFR هستند)

ج:اطلاعات پروازی مرزی یا قلمروی اطلاعات هوایی كشور Flight Information Region

كنترل كننده كلیه پروازهای ورودی و خروجی كشور از طریق مرزهای هوایی

چ:مركز اطلاعات پروازی Flight Information Center

واحدی كه به منظور ارائه سرویس اطلاعات پرواز و كنترل پروازهای ورودی و خروجی كشور ایجاد گردیده و FIR جزئی از این واحد هست.

ح:مركز كنترل منطقه Area Control Center

كنترل كننده وسیع پروازی است كه از برد Approach خارج است.

خ:منطقه احتیاط Caution Area

منطقه ای است با ابعاد مشخص كه در آن معمولا پروازهای آموزشی انجام میشود.این گونه مناطق اگر چه خطرناك نیستند , اما بهتر است كه از پرواز در محدوده آن خودداری شود.

د:منطقه ی خطرناك Danger Area

منطقه ای است با ابعاد مشخص كه پرواز در آن خطرناك بوده و این گونه مناطق در ایران معمولا مراكز انواع تیراندازی های زمین به هوا و هوا به زمین و هوا به هوا می باشد

ذ:منطقه ی محدوده Restricted Area

مناطقی هستند كه با ابعاد مشخص كه پرواز در ساعات معین در این گونه مناطق ممنوع می باشد..

ر:منطقه ممنوع Prohibited Area

مناطقی هستند كه پرواز در داخل این مناطق در هر زمان با هر ارتفاعی ممنوع میباشد.(فضاهای تحت كنترل معمولا با حرف لاتین اول مناطق و یك عدد مشخصی می شود.

فضاهای كنترل شده : Controlled Air space

فضاهای مشخصی هستند با ابعاد مشخص كه داخل آنها سرویس كنترل ارائه می شود و شامل فضاهای زیر می شود:

1-فضاهای محدود به پرواز با آلات دقیق Controlled Airspace(instrument restricted)

كه فقط پروازهای كور در این قضا مجاز می باشد (class A)

2-فضاهای كنترل شده (كور با دید )

در این فضا پرواز كور و با دید میتوانند پرواز نمایند و فقط پرواز كور كنترل می شود.(Class D-C )

3-فضا ی كنترل شده (پرواز با دید معف ) Controlled airspace (Visual Exempted)

فضا ی كنترل شده ای است كه هم پرواز كور و هم پرواز با دید در آن هستند اما پرواز با دید كنترل نمیشود

ط: منطقه ی نشستن هواپیما Landing Area

باند فرود هواپیما را منطقه نشستن می نامند.

ظ: منطقه ی مانور Maneuvering Area

باند فرود هواپیما و راههای تاكس را منطقه ی مانور گویند

ع:منطقه ی حركت Movement Area

مجموعه باند فرود و راههای تاكسی و پاركینگ را منطقه حركت می گویندبرخی از اصطلاحات......

راه هوایی (Airway)

منطقه ای است كنترل شده ( و یا قسمتی از آن ) كه به صورت كریدور هوایی ایجاد شده و مجهز به وسایل كمك ناوبری رادیویی است

ارتفاع (از سطح در یا ) Altitude

فاصله عمودی یك سطح , یك نقطه , یك شی و یا یك هواپیما كه اندازه گیری می شود از سطح دریا ی آزاد

بلندی ( Height )

فاصله عمودی یك سطح , یك نقطه و یا یك شی از یك نقطه مشخص مبنا

سطح پروازی (Flight Level )

فاصله یك سطح با فشار ثابت كه تابع فشار مشخص 2/1013 هكتوپاسكال و یا 92/29 اینچ جیوه كه اختلاف فشار آن را از سایر سطوح متمایز میكند

انواع هواپیما از نظر وزن :

هواپیما های سبك Light Aircraft

به هواپیمایی كه وزن كلی آن كمتر از 15500 پوند (7000 كیلو گرم) باشد گفته میشود.

هواپیماهای متوسط Medium Aircraft

به هواپیمایی كه وزن آن بین 15500 پوند تا 300000 پوند باشد اطلاق میشود

هواپیماهای سنگین Heavy Aircraft

به هواپیمایی اطلاق میشود كه وزن كلی آن بیشتر از 300000 پوند می باشد

شرایط پروازی :

1-On Top

پروازی است با حداقل 1000 پا ارتفاع از بلندترین قله ابر در صورتی كه دید نامحدود باشد.

2-شرایط پرواز با دید Visual Flight Rule

شرایطی است كه خلبان (با توجه به سقف ابر و دید ) بتواند با دید خود پرواز كند.(حداقل دید 5 كیلومتر و سقف ابر 1000 پا)

3-شرایط پرواز با دید در هوای مساعد Visual Meteorological Condition


شرایطی است كه از نظر جوی پرواز با دید در آن مسیر باشد و در این حالت میتوان IFR و VFR پرواز نمود.

4-شرایط پرواز كور Instrument Flight Rule

شرایطی است كه وضعیت جوی مثل سقف ابر و دید كمتر از حداقلهای پروازی برای شرایط VFR باشد .

5-پرواز در شرایط جوی نا مساعد Instrument Meteorological Condition

شرایطی است كه به علت وضعیت جوی پرواز با دید میسر نباشد و پرواز باید حتما به كمك دستگاههای ناوبری و امكانات موجود در فرودگاه انجام شود.

6-حداقل سوخت Minimum Fuel

مقدار بنزینی كه بدون گرفتن حق تقدم(Priority ) بتوان با آن نشستن سالم انجام داد .

7-سوخت اضطراری Emergency Fuel
مقدار بنزینی است كه با گرفتن حق تقدم بتوان با آن نشستن سالم انجام داد.

8-سوخت ذخیره Reserve Fuel

حداقل سوخت باقیمانده پس از رسیدن به مقصد می باشد.VFR -30 دقیقه و در شرایط IFR 45 دقیقه

9-مقدار سوخت شرایط پرواز با دید (VFR Fuel )

مقدار بنزین لازم جهت پرواز از مبدا به مقصد به اضافه بنزین ذخیره (سوخت ذخیره )

10-مقدار سوخت شرایط پرواز كور (IFR Fuel )

مقدار بنزین لازم جهت پرواز از مبدا تا مقصد , فرودگاه كمكی به اضافه بنزین ذخیره (سوخت ذخیره )

11-دید Visibility

مسافتی است كه دیده بان (هواشناس)در روز توانایی تشخیص یك شی ثابت و در شب شی نورانی را داشته باشد.

12-معدل دید Prevailing Visibility

عبارت است از معدل دید حاظر در چهار جهت فرودگاه

13-نشستن دقیق با آلات دقیق Precision Approach

كم كردن ارتفاع طبق روش جهت نشستن در فرودگاهی كه وسایل ناوبری آن منطبق با سمت تقرب باشد و سمت و مسافت و ارتفاع در اختیار خلبان قرار گیرد .مانند تقرب PAR و احتیاج گردش در ضلع آخر (Final ) نیست.......

14-نشستن (فرود) با گردش در قسمت آخر Circling Approach

تقربی است كه برای قرار گرفتن در ضلع آخر احتیاج به بیش از 30 درجه گردش است.

15-پرواز مخصوص با دید Special V.F.R

هنگامی كه شرایط پرواز اجبارا IFR است , ایستگاه تقرب می تواند به هواپیما اجازه دهد پرواز با دید مخصوص تحت كنترل انجام دهد.

ادامه دارد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.